11 november 2006

Sveiseapparat elektrisk

Sveiseapparatet har tilhørt Sivert Thorsen Slipper, Florvåg, og var i bruk frem til 1980-årene.

Ingen kommentarer: