05 mars 2010

Adresseliste og telefonliste

Styrets medlemmer:

Leder
Kurt Hæggernæs

Kasserer
Grethe Irene Hæggernæs

Sekretær
Marianne Bexrud

Styremedlem
Tor Hansen
Adresse: Kleivagjerdet 19, 5300 Kleppestø
Tlf: 56 14 35 38 / 958 44 374

Styremedlem
Kristoffer Ravnøy
Adresse: Listerholene 11, 5300 Kleppestø
Tlf: 56 14 19 68 / 971 14 602

Styremedlem
Magnus Johannessen
Adresse: Brakedalsvegen 5, 5302 Strusshamn
Tlf: 56 14 17 14 / 41 41 99 67

Styremedlem
Irene Hanselmann

Revisorer
Bjørg Wåge Tertnes og Torill Vebenstad

Valgkomité
Marianne Bexrud, Tor Hansen og Magnus Johannessen

Komité "Kong Sverre"
Kurt Hæggernæs, Magnus Johannessen, evt. Tor Hansen


Nestleder/webansvarlig
Yngve Johannessen
Adresse: Grensadalen 12, 5306 Erdal
Tlf: 995 74 558

04 mars 2010

Årsmøtevedtak: Kulturminne over Kong Sverre og slaget ved Florvåg

Vedtak fra årsmøte onsdag 3. mars 2010
  1. Askøy Kulturvern og Historielag går inn for å få reist kulturminne over Kong Sverre og slaget 3. april 1194 ved Florvåg på Askøy.
  2. Askøy kommune stiller gratis tomt på Kleppestø og regulerer tomten for kulturminne.
  3. Askøy kommune står som byggherre og bør avklare økonomisk støtte for regulering og opparbeiding av plassen, kunstnerisk arbeid og reising av kulturminne. Dette gjelder overfor Askøy kommune, Bergen kommune, Hordaland fylke og Kulturdepartementet, fylkespartiene og partiene på Askøy.
  4. Når Askøy kommune har avklart punktene 1, 2 og 3, vil Askøy Kulturvern og Historielag være pådriver for å få sponsorer fra Askøy og omland med ønske om å gi økonomisk støtte til kulturminne.
  5. Det settes ned en felles komite på fem til syv medlemmer som utpekes/velges av Askøy kommune og Askøy Kulturvern og Historielag for planlegging, utforming og reising av kulturminne.
  6. Askøy Kulturvern og Historielag satser på avduking av kulturminne på 820-årsdagen til minne om Kong Sverre og slaget ved Florvåg 3. april 2014.

Motivering

Slaget ved Florvåg 3. april 1194

Kulturminne over Kong Sverre og slaget ved Florvåg

 

Styrets forslag
Årsmøte i AKH vedtar onsdag 3. mars 2010 at laget skal arbeide videre
med å få reist kulturminne over Kong Sverre i henhold til forslag fra Børe Norland og styrets motivering.

 

Årsmøtevedtak: Askøy Slipp og Motorverksted Marikoven

Vedtak fra årsmøte onsdag 3. mars 2010
Askøy Slipp og Motorverksted Marikoven med hele område sikres som verneobjekt og industrimuseum.

Motivering
Askøy Slipp og Motorverksted (ASM) ble grunnlagt 3. juni 1915. Bedriftens område var på syv mål. Utenom vanlig slipp- og vedlikeholdsarbeid på båter, produserte verkstedet motorvinsjer, spill, notruller mm.

Det er viktig å minne om at ASM produserte den kjente og etterspurte "Askøymotoren". Denne motoren var svært etterspurt til fiskebåter og fiskefartøy, og motoren ble produsert opp til 35 Hk. Etter opplysninger laget har innhentet ble "Askøymotoren" produsert fra ca år 1915 til ca 1930. Videre produserte bedriften linespill og Askøyvinsjen til fiskeflåten og lastefartøy. Vinsjer og linespill ble drevet av fartøyets fremdriftsmaskin.

ASM hadde stor betydning for Marikovens utvikling. Bedriften bygget to arbeiderboliger og telefonlinje til telefonsentralen i Strusshamn. ASM var også sterk pådriver for å få eget posthus i Marikoven til innbyggerne og bedriften.

Deler av maskinparken til ASM ble kjøpt brukt fra Bergen Mekaniske Verksteder (BMV). En del av denne maskinparken er ennå inntakt. Verkstedet til maskinparken er innredet slik at en elektrisk motor driver både slippvogner og øvrige maskiner.

Den ene verkstedsbygningen drives i dag på hobbybasis, mens den andre inneholder verneverdige maskiner som f.eks dreiebenker. Slippvognene drives også på hobbybasis og trenger opprustning.

ASM ble lagt ned som bedrift i 1982 og nåverende eier er Waardal Kjemiske Fabrikker.