22 oktober 2005

Årsmøte

Årsmøte i Askøy Kulturvern og Historielag avholdes onsdag 22. februar 2006 kl. 19:00. Møtested: lagets lokale i "Havna", Strusshamn.

Forslag som medlemmer, foreninger og lag vil ta opp på årsmøte må være sendt styret v/leder Tor Hansen, Kleivagjerdet 19, 5300 Kleppestø senest onsdag 8. februar 2006.

Styret

19 juli 2005

Skomakerverksted (Steffensen)

Skomakerverkstedet Komplett har tilhørt Lorentz Steffensen Skiftesvik, Askøy. Steffensen drev skomakerverkstedet i Skiftesvik frem til slutten av 1980 årene med bl.a. følgende spesialmaskiner:
  • Avlappsmaskin
  • Kombinert sy- og pluggemaskin
  • Pussemaskin

Steinknuseverk

Steinknuseverket/pukkemaskinen har tilhørt Askøy kommune og den var plassert ved steinbruddet på ¨Skansen¨, Øvre Kleppe.
Når maskinen skulle brukes til knusing av stein, var det ansatt egen maskinist.
Steinknuseverket/pukkemaskinen ble flittig brukt fra 1930 til langt opp i 1960-årene. Fra steinbruddet ble pukkstein brukt til kommunale veier på Askøy, blant annet til den verneverdige Krokåsdalsveien.

Dekkspumpe / manuell

Dekkspumpen kommer fra Langøy Slipp, Hanøytangen.
Pumpen har tilhørt en av lasteprammene/skutene tilhørende en av møllene rundt Bergen.

Fjærhammer

Fjærhammeren har tilhørt Askøy Slipp og Motorverksted, Marikoven.
Fjærhammeren, også kalt ¨Klinkehammer¨ ble brukt til smiing og forming av jern.
Her kan nevnes beslag, smijernsporter, gjerder, figurer og diverse verktøy.
Fjærhammeren var i bruk helt til år 1980.

Tykkelseshøvel / Liten

Tykkelseshøvelen har tilhørt Langøy Slipp, Hanøytangen.
Maskinen ble brukt frem til år 1985.
Anvendelsesområdet var tilpassing av plank for trebåter som var til reparasjon hos Langøy Slipp.

Smistikke / Skrustikke

Det kan ikke dokumenteres hvor smistikken kommer fra.
Den har vært brukt i en smie på Askøy og er levert til Askøy Kulturvern og Historielag av en privat samler.

Deigformemaskin / Bollemaskin

Deigformemaskinen, kalt ¨bollemaskin¨har tilhørt Florvåg Bakeri, Florvåg.Tidligere eiere har vært: bakermestrene Eriksen, Heilevang og Uddal.
Maskinen ble brukt til utforming av boller, småboller, fransbrød, rundstykker på 1950 og 1960-tallet.

Tykkelseshøvel / Stor

Høvelen har tilhørt Langøy Slipp, Hanøytangen.
Tykkelseshøvelen ble brukt for å tilpasse plank til skipsreparasjoner.
Redskapet var i bruk frem til år 1985.

Bauer smøreapparat

Smøreapparatet Bauer er en gave fra privat samler, Ingvar Gundersen. Apparatet stammer fra 1940-årene og har vært brukt på Sabbmotor 5-9 hk.

Fyrlampe / Glødelampe

Fyrlampen er en gave fra privat samler Ingvar Gundersen.
Den har vært brukt fra 1940-årene til oppfyring av semidiesel.

Brannslukningspumpe

Brannpumpen har Askøy kulturvern og Historielag overtatt fra Askøy Brannvesen.
Pumpen har tilhørt en av bedriftene på Askøy og var bedriftens eget brannvernberedskap. Ukjent bedrift.

Slissesag

Slissesagen har tilhørt Langøy Slipp, Hanøytangen, som brukte den frem til 1985.
Sagen er konstruert og fabrikert av innehaver av Langøy Slipp, Johannes Langøy.
Frem til 1960 ble sagen brukt til slissing av plank skipsplanker. Sagen ble også brukt til å produsere emballasje til baller med tjærestry og
dyttestry som ble produsert av Carl Faanessen, ¨Drev, stry og tjære-
fabrikk¨ i Juvik, Askøy.

Avretter

Avrettermaskinen har tilhørt Langøy Slipp, Hanøytangen. Maskinen ble brukt helt frem til 1985 for avretting av skipsplanker til fartøy som var til reperasjon ved slippen.

Skrustikke / manuell

Manuell skrustikke fra 1930-årene. Skrustikken har tilhørt Langøy Slipp, Hanøytangen.

Høytrykkspyler

Høytrykkspyleren har tilhørt Langøy Slipp, Hanøytangen. Den ble innkjøpt som ny i 1981 og var ibruk inntil slippen ble lagt ned i i 1985. Høytrykkspyleren ble brukt til rengjøring av fartøy før påføring av bunnstoff. Høytrykkspyleren var et stor fremskritt når det gjaldt rengjøring av fartøy som skulle bunnsmøres.

Patenttalje

Patenttaljen har tilhørt Langøy Slipp, Hanøytangen. Den var hyppig brukt ved forskjellige arbeider fra 1930 til slippen ble nedlagt i 1985.

Trykkebenk

Trykkebenken har tilhørt A/S Florvåg Verk, Florvåg. Maskinen ble innkjøpt som brukt fra Sverige i 1992 og var i bruk ved Florvåg Verk frem til 2000. Trykkebenken ble brukt til produksjon av kakeformer.

Blandemaskin for sement

Blandemaskinen kommer fra Arne Johannessen, Shoddyfabrikken i Strusshamn.
Maskinen ble flittig brukt i årene 1940-1960 til blanding av sement for småreparasjoner på forskjellige steder i fabrikken.

Klerulle

Klerullen er en gave til Askøy Kulturvern og Historielag fra Johanne og Max Johnsen, Ask i Hordaland. Rullen har sin opprinnelse fra begynnelsen av år 1900.Den førsye eier var Ole Eide som drev kolonialhandel på Øvregaten i Bergen, Eide var en ev dem som skaffet seg landsted på Ask. Landstedet har vært i familiens eie helt til nyere tid.Ole Eide var en av pådriverne for dampskipsforbindelse mellom Bergen og Ask.
Klesrullens videre historie dreier seg om tjenerskap og vennskap. De siste 50 årene har rullen stått i kjelleren hos folk på Ask. De samme kjøpte rullen hos Ole Eides slektninger. Klesrullen var sist brukt i ca 1974.

Vekt

Vekten er en gave til Askøy Kulturvern og Historielafg fra Johanne og Max Johnsen, Ask i Hordaland.vekten stammer fra Sundt&CO, Strandgtaten i Bergen. I den første tiden ble vekten brukt av kundene hos Sundt&CO, mot å betale 10øre, kunne kundene få kjennskap til sin egen vekt. I de senere årene ble vekten brukt hos Sundts engrossavdeling for veiing av varer som skulle sendes til kunder via post, båt eller jernbane.

Lysekrone/femarmet

Lysekronen er en gave til Askøy Kulturvern og Historielag fra Johanne og Max Johnsen, Ask i Hordaland. Johanne og Max Johnsen giftet seg 6. april 1940 og lysekronen var en bryllupsgave. Lysekronen var et lyspunkt, når en tenker på hva som skjedde tre dager senere, 9. april 1940.

07 juli 2005

Kontakt

Send en e-post til Askøy Kulturvern og Historielag.

Kristoffer Ravnøy, sekretær - tlf 56 14 19 68

Postadresse:
Askøy Kulturvern og Historielag
Postboks 145
5322 Kleppestø

Besøksadresse:
Havna i Strusshamn, Askøy utenfor Bergen.
Klikk her for kart.

06 juli 2005

Velkommen

Askøy Kulturvern og Historielag er nå på nett. Her kan du lese mer om våre gjøremål.