11 november 2006

Navar

Navaren er produsert og brukt ved Askøy Slipp og Motorverksted, Maikoven Askøy. Navaren ble brukt til å bore hull for nygler som kunne være vanskelig å utføre nede i skute- og skipsbunnene. Navaren ble ofte brukt til å bore hull gjennom plank, spant og garnering. Den var et svært nyttig redskap for skipstømmermenn helt frem til 1980-årene.

Ingen kommentarer: