11 november 2006

Koldtsag

Koldtsagen har tilhørt Sivert Thorsen Slipper, Florvåg, og var i bruk frem til 1980-årene.

Ingen kommentarer: