11 november 2006

Drivkraft for ballatadrift

Drivkraften ble brukt til større industrimaskiner ved Sivert Thorsen
Slipper Florvåg og var i bruk frem til 1980-årene.

Ingen kommentarer: