10 januar 2013

Våre støttespillere

Dette er noen av de som støtter arbeidet med å bevare Askøys lokalhistorie: