31 januar 2010

Kulturminne over Kong Sverre og slaget ved Florvåg

Askøy Kulturvern og Historielag ønsker å få reist et kulturminne over Kong Sverre og slaget ved Florvåg 3. april 1194.

Kong Sverre kom år 1175 fra Færøyene og ble i 1177 tatt til konge av Birkebeinerne. År 1179 slo han Erling Skakke i salget på Kalveskinnet, men først etter seieren ved Fimreite år 1184 over Magnus Erlingsson var Sverre enekonge i Norge. Hans regjeringstid var preget av stadige opprør på østlandet.

Kong Sverre ble lyst i bann av paven og lyste interdikt over landet. Det ble utviklet et sentralisert riksstyre ledet av Kong Sverre og hans embetsmenn. I hans tid fikk vi den første konglige lagmann og den første kansler.

Slaget ved Florvåg 3. april 1194

Ledet av Sigurd Magnusson og høvdingen Sigurd Jansson silte den mektige øyskjeggflåten fra Orkenøyene og Shetland med 23 skip og ca 2000 mann til Norge. Denne mektige flåten dro blant annet til Oslofjorden og jagde Kong Sverre sine menn på flukt. Flåten dro deretter til Danmark og Tyskland og sikret seg store rikdommer og høsten 1193 seilte øyskjeggflåten inn i Vågen i Bergen (Bjørgvin). Øyskjeggene fikk raskt kontroll over havneområdene, men ikke festningen Sverresborg. Den store øyskjeggflåten samlet seg deretter i den lune havnen i Florvåg.