11 november 2006

Om Askøy Kulturvern og Historielag

Askøy Kulturvern og Historielag ble stiftet 26. septebmer 1994 og har nå 70 personlige medlemmer og 7 foreninger/lag. Askøy Kulturvern og Historielag er medlem av Landslaget for Lokalhistorie som hovedorganisasjon. Lokalt er laget medlem av "Shoddyen" A/L og Strusshamn Kultursenter.

Askøy Kulturvern og Historielag har som formål å
 1. sikre kulturminner fra bedrifter, arbeidsliv og organisasjoner på Askøy.
 2. arbeide for at Askøy får etablert industrimuseum.
 3. iverksette tiltak for ungdom som ønsker å delta i opprustning og vedlikehold av verneverdig utstyr, redskap og større industrimaskiner som har tilhørt ulike virsomheter på Askøy.

   Askøy Kulturvern og Historielag har for tiden følgende aktiviteter
   1. rehabilitering av lagets lokaler i "Havna" Strusshamn.
   2. Askøy industrikultur, vi tar vare på og rehabiliterer industrimaskiner, redskaper og verktøy fra ulike virksomheter, også illustrasjoner, foto og prototyper.
   3. vi har tatt vare på og rustet opp Askøys første "Pukkemaskin". Denne steinknusemaskinen ble flittig brukt i 1930-årene til knusing av pukkstein til veier rundt på Askøy, blant annet den verneverdige Krokåsdalsveien.
   4. laget har tatt vare på flere verneverdige maskiner (høvler) fra Langøy Slipp Hanøytangen.
   5. laget har tatt vare på og rustet opp redskap og utstyr fra Askøy Slipp og Motorverksted Marikoven. Blant annet en "Klinkhammer".
   6. laget har restaurert en gammel verneverdig dekkspumpe som også kommer fra Langøy Slipp Hanøytangen. Pumpen har tilhørt en av lasteskutene som var eid av en av møllene rundt Bergen.
   7. Askøy Kulturvern og Historielag har tatt vare på og skal rehabilitere Skomakermaskiner som har tilhørt skomakerne Magnus Hausvik (Florvåg) og Lorentz Steffensen (Skiftesvik).
   8. laget ønsker å gjenskape aktivitetene fra "Shoddyen" Strusshamn.
   9. laget skal arbeide videre med å få reist kulturminne over Kong Sverre og slaget 3. april 1194 ved Florvåg på Askøy.
   10. laget skal arbeide videre med å sikre Askøy Slipp og Motorverksted Marikoven med hele området som verneobjekt og industrimuseum.

     Som kjent har Askøy vært rik på småindustri lang tid tilbake. Kunnskap om de mange aktivitetene står i fare for å forsvinne. AKH sitt bidrag er å synliggjøre verdifull lokalhistorie.

     Vil du være med å gjenskape verdifull industrihistorie?
     Bli medlem! Du velger selv om du vil være aktivt eller passivt medlem av laget. Askøy Kulturvern og Historielag trenger flere medlemmer.

     Ingen kommentarer: