04 mars 2010

Årsmøtevedtak: Askøy Slipp og Motorverksted Marikoven

Vedtak fra årsmøte onsdag 3. mars 2010
Askøy Slipp og Motorverksted Marikoven med hele område sikres som verneobjekt og industrimuseum.

Motivering
Askøy Slipp og Motorverksted (ASM) ble grunnlagt 3. juni 1915. Bedriftens område var på syv mål. Utenom vanlig slipp- og vedlikeholdsarbeid på båter, produserte verkstedet motorvinsjer, spill, notruller mm.

Det er viktig å minne om at ASM produserte den kjente og etterspurte "Askøymotoren". Denne motoren var svært etterspurt til fiskebåter og fiskefartøy, og motoren ble produsert opp til 35 Hk. Etter opplysninger laget har innhentet ble "Askøymotoren" produsert fra ca år 1915 til ca 1930. Videre produserte bedriften linespill og Askøyvinsjen til fiskeflåten og lastefartøy. Vinsjer og linespill ble drevet av fartøyets fremdriftsmaskin.

ASM hadde stor betydning for Marikovens utvikling. Bedriften bygget to arbeiderboliger og telefonlinje til telefonsentralen i Strusshamn. ASM var også sterk pådriver for å få eget posthus i Marikoven til innbyggerne og bedriften.

Deler av maskinparken til ASM ble kjøpt brukt fra Bergen Mekaniske Verksteder (BMV). En del av denne maskinparken er ennå inntakt. Verkstedet til maskinparken er innredet slik at en elektrisk motor driver både slippvogner og øvrige maskiner.

Den ene verkstedsbygningen drives i dag på hobbybasis, mens den andre inneholder verneverdige maskiner som f.eks dreiebenker. Slippvognene drives også på hobbybasis og trenger opprustning.

ASM ble lagt ned som bedrift i 1982 og nåverende eier er Waardal Kjemiske Fabrikker.


Følgende skipsverft og reparasjonsverksteder pr 1. april 1997 er med i "Verneplan for tekniske og industrielle kulturminner":

Anders Andersen Slip og Baadoplag, Fredrikstad
Bratteklev Skipsverft, Arendal
Bredalsholmen Sibsverft, Kristiansand S.
Mellemsverftet, Kristiansund N.
Brunsvikens Reperbane, Kristiansund N.
Brødrene Isaksen Patentslipp, Honningsvåg

Verneplanen for nevnte skipsverft og lignende har laget i år 1994 innhnetet fra Riksantikvaren.

Arbeidsmiljø samt tekniske og industrielle kulturminner
Denne delen av kulturminnevernet er knyttet til minner fra industrialiseringen av Norge med hovedvekt på produksjon, arbeid og levekår. Feltet omfatter et bredt spekter av kulturminner knyttet til teknisk og industriell virksomhet og produksjon.

Kulturminner og kulturmiljø må sees i en helhetlig, fysisk sammenheng som inkluderer byninger og produksjonsutstyr, arbeids og boligforhold, ressurstilgang, tekniske innredninger og anlegg. Videre etter riksantikvarens verneplan:

Fredning og regulering av kulturminner innebærer formelt vern gjemmon bruk av lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50, senere 3. juli 1992 nr. 96. Regulering innebærer planlegging gjennom brul av plan og bygningsloven av 4. juni 1985 nr. 77. Forslag om faglig ansvarsfordeling etter kulturminneloven av 29. mai 2000.

Styrets forslag

Årsmøte i AKH vedtar onsdag 3. mars 2010 at laget skal arbeide videre med å sikre Askøy Slipp og Motorverksted Marikoven med hele området som verneobjekt og industrimuseum i henhold til forslag fra Kristoffer Ravnøy, Magnus Johannessen og Karen Marie Ulvenes.

Ingen kommentarer: