04 mars 2010

Årsmøtevedtak: Kulturminne over Kong Sverre og slaget ved Florvåg

Vedtak fra årsmøte onsdag 3. mars 2010
  1. Askøy Kulturvern og Historielag går inn for å få reist kulturminne over Kong Sverre og slaget 3. april 1194 ved Florvåg på Askøy.
  2. Askøy kommune stiller gratis tomt på Kleppestø og regulerer tomten for kulturminne.
  3. Askøy kommune står som byggherre og bør avklare økonomisk støtte for regulering og opparbeiding av plassen, kunstnerisk arbeid og reising av kulturminne. Dette gjelder overfor Askøy kommune, Bergen kommune, Hordaland fylke og Kulturdepartementet, fylkespartiene og partiene på Askøy.
  4. Når Askøy kommune har avklart punktene 1, 2 og 3, vil Askøy Kulturvern og Historielag være pådriver for å få sponsorer fra Askøy og omland med ønske om å gi økonomisk støtte til kulturminne.
  5. Det settes ned en felles komite på fem til syv medlemmer som utpekes/velges av Askøy kommune og Askøy Kulturvern og Historielag for planlegging, utforming og reising av kulturminne.
  6. Askøy Kulturvern og Historielag satser på avduking av kulturminne på 820-årsdagen til minne om Kong Sverre og slaget ved Florvåg 3. april 2014.

Motivering

Slaget ved Florvåg 3. april 1194

Kulturminne over Kong Sverre og slaget ved Florvåg

 

Styrets forslag
Årsmøte i AKH vedtar onsdag 3. mars 2010 at laget skal arbeide videre
med å få reist kulturminne over Kong Sverre i henhold til forslag fra Børe Norland og styrets motivering.

 

Ingen kommentarer: