31 januar 2010

Kulturminne over Kong Sverre og slaget ved Florvåg

Askøy Kulturvern og Historielag ønsker å få reist et kulturminne over Kong Sverre og slaget ved Florvåg 3. april 1194.

Kong Sverre kom år 1175 fra Færøyene og ble i 1177 tatt til konge av Birkebeinerne. År 1179 slo han Erling Skakke i salget på Kalveskinnet, men først etter seieren ved Fimreite år 1184 over Magnus Erlingsson var Sverre enekonge i Norge. Hans regjeringstid var preget av stadige opprør på østlandet.

Kong Sverre ble lyst i bann av paven og lyste interdikt over landet. Det ble utviklet et sentralisert riksstyre ledet av Kong Sverre og hans embetsmenn. I hans tid fikk vi den første konglige lagmann og den første kansler.

Ingen kommentarer: