09 mars 2009

Årsberetning 2008

Askøy Kulturvern og Historielag avholdt ordinært årsmøte år 2008, onsdag den 27. februar klokke 19:00 i lagets lokaler i "Havna”, Strusshamn.

 1. Årsberetning for 2007 ble enstemmig godkjent.

 2. Revidert regnskap for drift av laget og revidert regnskap for rehabilitering av lagets lokaler i “Havna”, Strusshamn ble enstemmig godkjent.

 3. Innkomne forslag fremmet av styret:

  a) Skriv til Askøy Kommune om sentral tomt for reising av indistrimuseum.
  Forslag fra styret enstemmig godkjent.

  b) Askøy Kulturvern og Historielag søker medlemskap i Hordaland Sogelag.Forslag fra styret enstemmig godkjent.

 4. Styerts forslag til budsjett år 2008 for lagsarbeid og budsjett år 2008 for rehabilitering av lagets lokaler i “Havna“ Strusshamn.
Forslagene fra styret enstemmig godkjent.
Årsmøte 27. februar 2008 foretok følgende:

Valg
Styret

Leder
Tor Hansen

Nestleder
Marit Træet

Kasserer
Karen Marie Ulvenes

Sekretær
Kristoffer Ravnøy

1. styremedlem
Magnus Johannessen

2. styremedlem
Alv Leiknes

3. styremedlem
Kåre Bjordal.

Møtende vararepresentanter
1 Webansvarlig Yngve Johannessen
2 Arne Hartvigsen

Revisorer
Bjørg Wåge Tertnes Torill Vebenstad

Vararevisorer
1 Aud Elin Lavik 2 Kristi Hilleren.

Shoddyen A/L representantskap
Representant
Marit Træet

Vararepresentant
Magnus Johannessen

Hordaland sogelag
Representant
Tor Hansen

Vararepresentanter
1. Alv Leiknes
2. Kåre Bjordal

Strusshamn kultursenter
Representant
Tor Hansen

Vararepresentanter

1. Kristoffer Ravnøy
2. Karen Marie Ulvenes.

Valgkomite i forbindelse med årsmøte 2009
Leder Kristoffer Ravnøy. Irene Hanselmann, Kåre Bjordal
Vararepresentanter til valgkometeen.
1. Gøril S.Landro 2. Bjarne Fromreide.

Arrangementkomite (utvalg for inntektsbringende tiltak)
Leder Kristoffer Ravnøy. Alv Leiknes, Karen Marie Ulvenes.

Utvalg for å utrede eget bygg for AKH
Leder Kristoffer Ravnøy. Magnus Johannessen, Karen Marie Ulvenes.

Utvalg for utarbeiding av data for verneverdige gjenstander, fotoarkiv og web
Leder Yngve Johannessen. Magnus Johannessen, Stein Thorsen, Stig Træet, Fredrik Isager, Tor Hansen.

Miljø og dugnadsutvalg for rehabilitering av industrimuseumslokale, verktøy og maskiner
Leder Tor Hansen. Bjørg Wåge Tertnes, Alv Leiknes, Stein Thorsen, Eva Britt Isager, Stein Pedersen, Malvin Eikevåg.

Endringer i årsmøteperioden
Det har ikke funnet sted endringer av årsmøte valgte tillitsverv.

Medlemstall personlige medlemmer
Askøy Kulturvern og Historielag hadde pr 01.01.2008 84 personlige medlemmer.
Og pr 31.12.2008 93 personlige medlemmer. Netto økning 9 medlemmer.

Medlemstall foreninger og lag
Askøy Kulturvern og Historielag hadde pr 01.01.2008 tilsluttet 7 foreninger og lag.
Pr 31.12.2008 er 6 foreninger og lag tilsluttet.

Representasjon
Shoddyen A/L
Askøy Kulturvern og Historielag var ikke innkalt til årsmøte eller andre møter i Shoddyen A/L i årsmøteperioden.

Strusshamn kultursenter
Laget har ikke vært innkalt til årsmøte eller andre møter i Askøy Kultursenter i årsmøteperioden.

Hordaland sogelag
Askøy Kulturvern og Historielag var ikke representert på årsmøte i Hordaland Sogelag.

Landslaget for lokalhistorie
Landslaget for Lokalhistorie har ikke avholdt landsmøte eller andre møter i årsmøteperioden.

Styrets arbeide år 2008
Styret i Askøy Kulturvern og Historielag har avholdt 11 styremøter og behandlet 78 saker.
På styremøte 26. mars behandlet styret følgende søknader:
 1. søknadsskjema til Askøy Kommune, -allment kulturarbeid.
 2. Søknadskjema til Askøy Kommune , -husleietilskudd.
 3. Søknad til Askøy Kommune om kommunalt tilskudd kr 28.350,oo.
 4. Søknad til Askøy Kommune om tilskudd til rehabilitering “Havna”, Strusshamn.
 5. Søknad til Askøy Kommune om tilskudd til ungdomsarbeid.
 6. Skriv/innspill til Askøy Kommune, -budsjett år 2009 til rehabilitering “Havna” Strusshamn.
 7. Skriv/innspill til Askøy Kommune, -budsjett år 2009 til dekning av lagets husleie i “Havna” Strusshamn år 2009.
 8. Søknad Hordaland fylke, Kulturseksjonen om allment kulturarbeid.

På samme styremøte 26. mars behandlet styret følgende skriv / søknader
om økonomisk støtte til allmennyttige formål:
 1. Skriv / søknad til Askøy Energi.
 2. Skriv / søknad til Sparebanken Vest.

Husleieavtale "Havna", Strusshamn, og bankgaranti for husleien
Husleieavtalen med utleier “Havna” A/L ble forlenget med 10 nye år og underskrevet av utleier for “Havna” a/l v/Trygve Bruvik og leier Askøy Kulturvern og Historielag v/ leder Tor Hansen og kaserer Karen Marie Ulvenes 7. april 2008. Bankgaranti for husleien ble forlenget med 10 nye år med Sparebanken Vest med kr 24.000,oo og ble underskrevet av Sparebanken Vest v/ John Magne Lundekvam og Askøy Kulturvern og Historielag . v/ Leder Tor Hansen 29. april 2008.

Kommunale bevilgninger
I beretningsåret har Askøy Kulturvern og Historielag motatt følgende kommunale bevilgninger:
04.01.2008 Ekstramidler kr 5.000,oo
11.04.2008 Driftstilskudd kr 10.000,oo
11.07.2008 Kulturvern kr 940.oo
Til sammen kr 15.940,oo


Forts. kommunale bevilgninger
24.11.2008 Husleietilskudd kr 4.190,oo

Hordaland Fylke. kr 0


Sparebanken Vest kr 15.000,oo

Askøy Energi a/s kr 0

Refusjon av merverdiavgift
Regnskapsåret 2007
Kr 575,45


Plakett for lagets æresmedlemmer
Styret har med bistand fra ansatte ved Vestnorsk Grafisk Fagforening fått utarbeidet plakett til lagets medlemmer som utnevnes som æresmedlemmer.

Inntektsbringende tiltak
Styret har i denne beretningsperioden avholdt 1 medlemsutlodning.
Våren 2008 ble den tradisjonelle vårutlodningen avholdt med gaver / gevingster som ble motatt med takk fra følgende firma:
 1. Gavekort fra DFDS SEAWAYS. Cruise for 2 personer.
 2. Gavekort fra Smyril Line. Cruise for 2 personer.
 3. Gave fra MEKK Holmedalen. Wilfa Brødrister.
 4. Gavekort fra Krokaas Trafikkskole. 1 time kjøreopplæring.
 5. Gavekort fra Rema 1000 Holmedalen.
 6. Gave fra Til Bords Kleppestø. 1 vannkaraffel.
 7. Gavekort fra Lekkert og Godt.
 8. 2 gavekort fra Dino Pizza.
 9. 2 gavekort fra Isbjørn Is.
Ekstragevingster: 20 stk Flaxlodd fordelt på fire trekninger.

Vikinglotto og Joker
Også år 2008 har 7 av lagets medlemmer og 1 støttemedlem for spillet Vikinglotto og Joker deltatt i 52 uker i lotteriet. Regler for spillet er utarbeidet av styret. Lotto- og Jokerspillerne håper fremdeles på den store gevinsten.

Brosjyre over verneverdige gjenstander
Også i denne beretningsperioden har Web ansvarlig Yngve Johannessen i samarbeid med styret revidert brosjyra over verneverdige gjenstander. Brosjyra ble utvidet med 4 nye sider med blant annet:

Lagets logo pryder side 1, videre informasjon om stiftelsen, formål, virksomhet, lagets aktiviteter, kontaktinformasjon, med blant annet lagets postadresse, lagets hjemmeside, lagets bankkonto. Siste siden inneholder informasjon om hvorfor det er viktigt å ta vare på verdifull industrihistorie/lokalhistorie. Videre orientering om lagets lokaliteter i “Havna” Strusshamn og informasjon om lagets medlemskontingenter. Tilslutt på side 16, kupong for eventuelt nye medlemmer.

Støtteannonser i brosjyre for verneverdige gjenstander ble øket fra 28 til 34.

Utadvent virksomhet
Laget kom på nett med egen hjemmeside 16. juli 2005. Lagets medlem Yngve Johannessen er hjemmesidens redaktør. Hjemmesiden blir revidert til enhver tid. I året 2007 hadde lagets 7 annonsører som støtter laget økonomisk på hjemmesiden. Ved årets slutt 2008 hadde hjemmesiden støtte av 42 annonsører.

Ellers inneholder lagets hjemmeside blant annet:
Adresser og telefonnr. til styrets medlemmer. Informasjon over lagets verneverdige gjenstander. Lokale nyheter m.m.

Lagets hjemmeside er flittig i bruk til søk og treff.
År 2005 fra og med 16. juli til og med 31. desember hadde hjemmesiden 236 treff.
År 2006 1.585 treff.
År 2007 1.372 treff
År 2008 2.221 treff.

Unike besøkende 2008 var 1.370.

Reklamefolderen
Askøy Kulturvern og Historielag har i en rekke år utgitt egen reklamefolder. Reklamefolderen inneholder tilsammnen 15 annonser (9 små og 6 store). Folderen revideres til enhver tid.

Postkasseaksjon
Våren 2008 foretok lagets medlemmer en postkasseaksjon i områdene Ramsøy, Hanøytangen og Tveit med brosjyre over verneverdige gjenstander, vedlagt vervebrosjyre til ca 1000 husstander.

Rehabilitering av lagets lokaler i "Havna", Strusshamn
Lagets medlemmer har også dette beretningsår deltatt i dugnadsarbeide på lagets lokaler i “Havna” Strusshamn. Takket være økonomisk støtte år 2007 fra Hordaland Fylke, kulturavdelingen og Askøy Kommune samt Askøy Energi og økonomisk støtte fra Sparebanken Vest år 2008 samt inntekter fra lagets medlemsutlodninger, kunne Askøy Kulturvern og Historielag kjøpe inn nødvendige materialer til rehabiliteringsarbeide.

Konklusjon
Beretningsåret 2007 støttet Askøy Kommune laget med kr 20.000,00 til lagets husleie, men for år 2008 var støtten til husleie kr 4.190,00. Takket være oppspart kapital med økonomisk støtte fra Sparebanken Vest Hordaland Fylke, Askøy Kommune og Askøy Energi a/s samt inntekter/overskudd fra lagets medlemsutlodninger og inntekter på annonser på lagets hjemmeside, brosjyrer m.m. kunne laget kjøpe inn nødvendige materialer til rehabiliteringsarbeide til lagets lokaler i “Havna” Strusshamn. Askøy Kulturvern og Historielag takker med dette alle som har støttet laget med annonser på hjemmeside og brosjyre over verneverdige gjenstander samt reklame på lagets forretningskonvolutter. Laget sender også en stor takk til alle firma som har støttet oss med gavepremier til medlemsutlodningen. Takker alle loddselgere og loddkjøpere for svært god innsats. Vår takk går til Landslaget for Lokalhistorie for positivt samarbeid. Vi takker også for godt og positivt samarbeid med lagets personlige medlemmer, foreninger og lag.

Styret håper at år 2009 blir ett godt og fremgangsrikt år for Askøy Kulturvern og Historielag.

Kleppestø den 25. februar 2009
Styret

Ingen kommentarer: