19 juli 2005

Slissesag

Slissesagen har tilhørt Langøy Slipp, Hanøytangen, som brukte den frem til 1985.
Sagen er konstruert og fabrikert av innehaver av Langøy Slipp, Johannes Langøy.
Frem til 1960 ble sagen brukt til slissing av plank skipsplanker. Sagen ble også brukt til å produsere emballasje til baller med tjærestry og
dyttestry som ble produsert av Carl Faanessen, ¨Drev, stry og tjære-
fabrikk¨ i Juvik, Askøy.

Ingen kommentarer: