19 juli 2005

Klerulle

Klerullen er en gave til Askøy Kulturvern og Historielag fra Johanne og Max Johnsen, Ask i Hordaland. Rullen har sin opprinnelse fra begynnelsen av år 1900.Den førsye eier var Ole Eide som drev kolonialhandel på Øvregaten i Bergen, Eide var en ev dem som skaffet seg landsted på Ask. Landstedet har vært i familiens eie helt til nyere tid.Ole Eide var en av pådriverne for dampskipsforbindelse mellom Bergen og Ask.
Klesrullens videre historie dreier seg om tjenerskap og vennskap. De siste 50 årene har rullen stått i kjelleren hos folk på Ask. De samme kjøpte rullen hos Ole Eides slektninger. Klesrullen var sist brukt i ca 1974.

Ingen kommentarer: