24 november 2010

Gave fra SpareBank1 SR-Bank

I forkant av kveldens styremøte fikk Askøy Kulturvern og Historielag overrakt en sjekk på kr 40.000,- fra SpareBank 1 SR-Bank sitt gavefond. Pengene skal brukes til elektrisk installasjon og materiell ved rehabiliteringen av lokalene våre i Havna, og er et kjærkomment bidrag til arbeidet med å etablere industrimuseum. Leder Tor Hansen tok på vegne av historielaget imot sjekken fra banksjef Bente Øyhovden. Vi takker for støtten og ser frem til å starte arbeidet.

Ingen kommentarer: